Projekt


Realizace projektu OPVVV.
Číslo výzvy: 02_16_022
Název projektu: Výzva 22 na MŠ Hradčovice
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002945
Číslo jednací projektu: MSMT-34614/2016-2
Rozpočet projektu: 296 208 Kč
Termín realizace: 1.1. 2017 – 31.12. 2018


Zvolené aktivity
1. Školní asistent - personální podpora MŠ
     -Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským          školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem      ohroženým školním neúspěchem.
     -Práce školního asistenta s úvazkem 0,5 na měsíc
     -Počet měsíců: 12

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin
    -Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého                  vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
   -Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v          systému DVPP.
   -Zvolená aktivita: čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze


3. Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
   -Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť                     logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit           přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči                 předškolních dětí.

4. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
  -Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného          vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v                mateřské škole.