O školce


Filozofie školy

Naše venkovská mateřská škola je obklopena přírodou a spjatá s tradicemi tohoto regionu. Právě proto chceme u dětí posilovat vztah k místu, kde se narodily a kde vyrůstají, podílet se na zachování přírodních krás.
Vstřícným a přátelským prostředím chceme probouzet v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe.
Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství a současně položit základy k jeho další životní a vzdělávací cestě.
Seznamujeme rodiče s naší filozofií, ctíme rodinu jako základ podílející se na výchově dítěte.


Vize školy

Chceme děti připravit k tomu, aby budovaly společenství obce založené na demokratických hodnotách a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí.

Výchovně vzdělávací strategie školy

Naši výchovně vzdělávací strategii směřujeme k využití charakteru prostředí, ve kterém děti žijí. Snažíme se  co nejvíce umožnit dětem osobní zkušenosti s přírodou, nechat ji zažívat všemi smysly. Většinu aktivit se snažíme přenášet do přírody a dopřát dětem maximum vlastních prožitků ze setkávání s jejími krásami. Navštěvujeme nedaleké pole, louku, les, potok, studánku, řeku, zahrádky místních obyvatel a domácí zvířata v rodinách dětí.
Vedeme děti k tomu, aby se aktivně staraly o zvířata a rostliny.