středa 22. května 2019

Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE VÝLET DO ZOO LEŠNÁ ODKLÁDÁ NA PÁTEK 24. 5. 2019!!! 

      - Prosíme, přiveďte děti do 7:40. Odjezd od MŠ v 8:00. Návrat do MŠ ve 13:30 na oběd.
      - Tento den se také ruší plavání! 

úterý 21. května 2019

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU:

 4. 6. ZÁŽITKOVÝ STAN V MŠ
         - 60 Kč uhradíme z rodičovské pokladny
11. 6. PIKNIK NA LOUCE:
           - Odchod od MŠ 7:45
          - dopolední program v MŠ, vyrazíme na celé dopoledne do přírody, svačinka na louce
13. 6. SCHŮZKA S RODIČI NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ 15:00
14. 6. VIDA CENTRUM S TATÍNKY
           - sraz v MŠ 12:45 - více informací na nástěnce nebo u paní učitelek
20. 6. NOCOVÁNÍ V MŠ: předškoláci
          - Dejte dětem baterku, plyšáka, dobrůtku, věci na převlečení
          - Jídlo na celý den i snídani na ráno zajistí MŠ        
21. 6. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
26. 6. DIVADLO BARBORKA V MŠ: Jak šly děti poprvé do školky
          - Vstupné 40 Kč uhradíme z rodičovské pokladny

neděle 19. května 2019

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ HRADČOVICE V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN - ŠKOLNÍ ROK 2018/2019


PROVOZ MŠ: pondělí 2. 7. - čtvrtek 4. 7. 2019
UZAVŘENÍ MŠ: pátek 5. 7. 2019 - státní svátek
PROVOZ MŠ: pondělí 8. 7. - pátek 12. 7. 2019
UZAVŘENÍ MŠ: 15. 7. - 16. 8. 2019 (5 týdnů)
PROVOZ MŠ: pondělí 19. 8. 2019

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019

pátek 17. května 2019


­­­­­­­­­­­­­­­­Mateřská škola Hradčovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
PSČ 687 33* Tel.: 572671123* mob.731558070* mshradcovice@zkedu.cz* mshradcovice.blogspot.com
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
od školního roku 2019/2020

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hradčovice, Hradčovice 241,okres Uherské Hradiště, Lenka Hřibová jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:


Pořadí
Registrační číslo
Přijato  x  nepřijato
1.
01
přijato
2.
02
přijato
3.
03
přijato
4.
04
přijato
5.
05
přijato
6.
06
přijato
7.
07
přijato
8.
08
přijato
9.
09
přijato
10.
010
přijato
11.
011
přijato
   12.
012
přijato
   13.
013
přijato
   14.
014
přijato
   15.
015
přijato
           
Datum vyvěšení:  17. 5. 2019
Datum sejmutí:   3. 6. 2019
Nabytí právní moci:3. 6. 2019

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vyvěšení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.

Schůzka rodičů přijatých dětí se uskuteční ve čtvrtek 13. 06. 2019 v 15,00 v Mateřské škole Hradčovice.

                                                                                                   
                                                                                                                      Lenka Hřibová
                                                                                                                     ředitelka školy

úterý 23. dubna 2019

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU:

2. 5. ZÁPIS DO MŠ + DOD
        DIVADLO ŠIKULA V MŠ
         - 40 Kč za divadlo uhradíme z rodičovské pokladny
19. 5. BESÍDKA KE DNI MATEK NA OÚ
13. 5. DEN KOKTEJLŮ V MŠ
20. 5. FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ 9:00
23. 5. ŠKOLNÍ VÝLET: ZOO LEŠNÁ
          - Prosíme, oblečte dětem zelená školková trička a batůžek s pláštěnkou.
          - Předpokládaný návrat cca 15:30
          - Jídlo na celý den výletu zajistí MŠ
27. 5. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ:
          - Jedou všechny děti
29. 5. ŽABKA ŽOFKA:
          - Plavecká soutěž v CPA Delfín
          - Pojede sestavené družstvo z plaváčků
29. 5. - 30. 5. SBĚR PAPÍRU 
            - u MŠ bude přistaven kontejner
30. 5. OLYMPIÁDA KE DNI DĚTÍ S MŠ DRSLAVICE - AKCE ZRUŠENA!


úterý 26. března 2019


OZNÁMENÍ

Ředitelství Mateřské školy Hradčovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
vyhlašuje
                   ZÁPIS DĚTÍ                 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
                    na školní rok 2019/ 2020
 společně se dnem otevřených dveří,
proběhne ve čtvrtek 2. května 2019
v době od 8.00hod. do 10.00hod.
                        a o 15.00hod. do 17.00hod.
Přijímají se vyplněné a lékařem potvrzené žádosti.
Zákonní zástupci si vezmou s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Žádosti si můžete vyzvedávat v mateřské škole od 1. 4. 2019.
Těšíme se na vás!

Upozorňujeme rodiče, že od 01.09.2017 je zavedena povinnost předškolního vzdělávání – povinný poslední rok před nástupem do základní školy

středa 20. března 2019

CO NÁS ČEKÁ V DUBNU:

2. 4. ZÁPIS DO ZŠ
4. 4. ZAZPÍVEJ SLAVÍČKU + DIVADLO BARBORKA V MŠ  
        - společné zpívání, setkání s MŠ Drslavice, MŠ Veletiny
9. 4. CANISTERAPIE V MŠ
10. 4. PARK ROCHUS
          - Prosíme, přiveďte děti do 7:45
          - Dejte dětem batůžek s pláštěnkou
          - Svačinku a pití bereme z MŠ
16. 4. HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA
          - V rámci dopoledního programu v MŠ
18. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
24. 4. KD UHERSKÝ BROD: Tradice a zvyky velikonoc
          - Zpívání s Pavlem Novákem ml.
          - Prosíme, přiveďte děti do 8:15
 30. 4. ČARODĚJNÝ DEN  + STAVĚNÍ MÁJE V MŠ
         - Dopolední program
         - Prosíme, dejte dětem kostýmy
         - Opékání špekáčků na zahradě