pátek 15. června 2018


Ve čtvtek 21. 6. 2018 budou ve školce spát PŘEDŠKOLÁCI, kteří nastupují 1. září do ZŠ. Program, večeři i snídani zajistí MŠ. 

Dejte dětem: mazlíčka, polštářek, baterku. S dětmi se uvidíte až při rozloučení s předškoláky. Bližší informace podáme osobně.

22. 6. 2018 KOVBOJSKÁ PÁRTY: Srdečně zveme všechny děti z MŠ, rodiče, prarodiče... na slavnostní rozloučení s předškoláky. Bude se soutěžit, tancovat, opékat. Začátek v 15:30.

Vemte si: kovbojské oblečení, opékačky, špekáčky a dobrou náladu. Těší se na Vás kolektiv MŠ.
OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ HRADČOVICE V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN- ŠKOLNÍ ROK 2017/2018.
_____________________________________________________


PROVOZ MŠ:          2. 7. – 4. 7. 2018
UZAVŘENÍ MŠ:      5. 7. – 6. 7. 2018- státní svátek
PROVOZ MŠ:          9. 7. – 13. 7. 2018
UZAVŘENÍ MŠ:     16. 7. 2018 – 17. 8. 2018 (5 týdnů)
PROVOZ MŠ:          20. 8. 2018

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 BUDE ZAHÁJEN 3. ZÁŘÍ ( pondělí) 2018.


úterý 22. května 2018

V úterý 29. 5. v 9:00 se budeme fotit. Prosíme, aby si předškoláci přinesli kovbojské oblečení na tablo a civilní oblečení na společnou fotku. Děkujeme.


Mateřská škola Hradčovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
PSČ 687 33* Tel.: 572671123* mob.731558070* mshradcovice@zkedu.cz* mshradcovice.blogspot.com


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
od školního roku 2018/2019

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hradčovice, Hradčovice 241,okres Uherské Hradiště, Lenka Hřibová jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Pořadí
Registrační číslo
Přijato  x  nepřijato
1.
01
přijato
2.
02
přijato
3.
03
přijato
4.
04
přijato
5.
05
přijato
6.
06
přijato
7.
07
přijato
8.
08
přijato
           
Datum vyvěšení:  22. 5. 2018
Datum sejmutí:   7. 6. 2018
Nabytí právní moci:7. 6. 2018

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vyvěšení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.

Schůzka rodičů přijatých dětí se uskuteční v úterý 12. 06. 2018 v 15,00 v mateřské škole.


                                                                                                                               Lenka Hřibová
                                                                                                                              ředitelka školy

pátek 18. května 2018

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU:

1. 6. DEN DĚTÍ - SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA V DRSLAVICÍCH
7. 6. EXKURZE PŘEDŠKOLÁCI: HASIČI, PIVOVAR UHERSKÝ BROD
12. 6. SCHŮZKA NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ
          KOUZELNÝ ZVONEČEK V MŠ: muzikoterapie
13. 6. PLAVÁNÍ - NENÍ!
21. 6.  SPANÍ S PŘEDŠKOLÁKY
22. 6. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

pondělí 23. dubna 2018

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU:

3. 5. ZÁPIS DO MŠ
        SBĚR PAPÍRU

11. 5. KOUZELNICKÝ FESTIVAL UHERSKÉ HRADIŠTĚ
         - vstupné 50 Kč uhradíme z rodičovské pokladny

20. 5. DEN MATEK NA OBECNÍM ÚŘADĚ V HRADČOVICÍCH

24. 5. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - PŘEDŠKOLÁCI

25 5. VÝLET

30. 5. ŽABKA ŽOFKA - PLAVECKÁ SOUTĚŽ

čtvrtek 29. března 2018

OZNÁMENÍ


ŘEDITELSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HRADČOVICE

vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

na školní rok 2018/2019


ve čtvrtek 3. května 2018

v době od 8:00 do 10:00 hod.
a od 15.00 do 17:00 hod.

Přijímají se vyplněné a lékařem potvrzené žádosti.
Zákonní zástupci si vezmou s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Žádosti si můžete vyzvedávat v naší MŠ od 3. dubna 2018