pondělí 27. srpna 2018

CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ:

3. 9.  PŘIVÍTÁNÍ VE ŠKOLCE, UVÍTACÍ POHÁDKA
6. 9. PASOVÁNÍ NOVÝCH ŠKOLKÁČKŮ
7. 9. DIVADÉLKO V MŠ: PRINC BAJAJA, 40 KČ

11. 9. VYSTOUPENÍ AMOSEK: CESTA KOLEM SVĚTA, KD UHERSKÝ BROD
- Prosíme, přiveďte děti do 8:00!

12.9. KRESLENÍ NA CHODNÍK V OBCI (ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ!)
- Prosíme, dejte dětem sportovní oblečení.

17. 9. DEN BEZ AUT: UHERSKÝ BROD

18. 9. VÝUKOVÝ PROGRAM MÁME RÁDI ZVÍŘATA V MŠ
24. - 27. 9. TÝDEN OVOCE
26.9. VÍTÁNÍ PODZIMU S FERDOU - ZAHRADNÍ SLAVNOST   
AKCE SE PŘESUNUJE NA STŘEDU 26.9. 15:30
- Prosíme, kdo by nám mohl darovat do školky dýně na vydlabávání. Děkujeme.

27. 9. JABLÍČKOVÝ DEN


AHOJ KLUCI, AHOJ HOLKY, VÍTEJTE DO FERDOVY ŠKOLKY. 


Výsledek obrázku pro FERDA MRAVENEC
Běhám sem a běhám tam,
kamarády zavolám.
Sám ten lístek neunesu,
ostatní už běží k lesu.
Já běžím až nakonec,
jsem mrňavý mravenec.

pondělí 9. července 2018

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. 
V ÚTERÝ 28. 8. V 16:00 PROBĚHNE INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019. ÚČAST RODIČŮ JE NUTNÁ. DĚKUJEME.


MILÍ RODIČE !

DĚKUJEME VŠEM ZA SPOLUPRÁCI V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE, DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY A VÁM KLIDNOU DOVOLENOU.
                    
 KOLEKTIV MŠ HRADČOVICE :-)

pátek 15. června 2018


Ve čtvtek 21. 6. 2018 budou ve školce spát PŘEDŠKOLÁCI, kteří nastupují 1. září do ZŠ. Program, večeři i snídani zajistí MŠ. 

Dejte dětem: mazlíčka, polštářek, baterku. S dětmi se uvidíte až při rozloučení s předškoláky. Bližší informace podáme osobně.

22. 6. 2018 KOVBOJSKÁ PÁRTY: Srdečně zveme všechny děti z MŠ, rodiče, prarodiče... na slavnostní rozloučení s předškoláky. Bude se soutěžit, tancovat, opékat. Začátek v 15:30.

Vemte si: kovbojské oblečení, opékačky, špekáčky a dobrou náladu. Těší se na Vás kolektiv MŠ.
OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ HRADČOVICE V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN- ŠKOLNÍ ROK 2017/2018.
_____________________________________________________


PROVOZ MŠ:          2. 7. – 4. 7. 2018
UZAVŘENÍ MŠ:      5. 7. – 6. 7. 2018- státní svátek
PROVOZ MŠ:          9. 7. – 13. 7. 2018
UZAVŘENÍ MŠ:     16. 7. 2018 – 17. 8. 2018 (5 týdnů)
PROVOZ MŠ:          20. 8. 2018

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 BUDE ZAHÁJEN 3. ZÁŘÍ ( pondělí) 2018.


úterý 22. května 2018

V úterý 29. 5. v 9:00 se budeme fotit. Prosíme, aby si předškoláci přinesli kovbojské oblečení na tablo a civilní oblečení na společnou fotku. Děkujeme.


Mateřská škola Hradčovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
PSČ 687 33* Tel.: 572671123* mob.731558070* mshradcovice@zkedu.cz* mshradcovice.blogspot.com


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
od školního roku 2018/2019

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hradčovice, Hradčovice 241,okres Uherské Hradiště, Lenka Hřibová jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Pořadí
Registrační číslo
Přijato  x  nepřijato
1.
01
přijato
2.
02
přijato
3.
03
přijato
4.
04
přijato
5.
05
přijato
6.
06
přijato
7.
07
přijato
8.
08
přijato
           
Datum vyvěšení:  22. 5. 2018
Datum sejmutí:   7. 6. 2018
Nabytí právní moci:7. 6. 2018

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vyvěšení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.

Schůzka rodičů přijatých dětí se uskuteční v úterý 12. 06. 2018 v 15,00 v mateřské škole.


                                                                                                                               Lenka Hřibová
                                                                                                                              ředitelka školy