úterý 26. května 2020

V pondělí 1. 6. si uděláme ve školce párty k oslavě Dne dětí. 

Děti, oblečte si jakýkoliv kostým, občerstvení zajištěno. 

pátek 22. května 2020


­­­­­­­­­­­­­­­­Mateřská škola Hradčovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
PSČ 687 33* Tel.: 572671123* mob.731558070* mshradcovice@zkedu.cz* mshradcovice.blogspot.com


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
od školního roku 2020/2021

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hradčovice, Hradčovice 241,okres Uherské Hradiště, Lenka Hřibová jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:


Pořadí
Registrační číslo
Přijato  x  nepřijato
1.
01
přijato
2.
02
přijato
3.
03
přijato
4.
04
přijato
5.
05
přijato
6.
06
přijato
7.
07
přijato
8.
08
přijato
          9.
                       09
                          přijato

                      
Datum vyvěšení:      22. 5. 2020
Datum sejmutí:        7. 6. 2020
Nabytí právní moci:    7. 6. 2020

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vyvěšení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.

Schůzka rodičů přijatých dětí se uskuteční
 ve čtvrtek 11. 06. 2020 v 15,00 v mateřské škole.

                                                                                                                    Lenka Hřibová
                                                                                                                    ředitelka školy

pátek 15. května 2020

V ÚTERÝ 2. 6.  V 9:30 PŘIJEDE DO MŠ PAN FOTOGRAF.


Prosíme, děti přiveďte na 9:20.

Budeme rádi, když přivedete i děti, které školku momentálně nenavštěvují.

Předškoláci se budou fotit na tablo - proto jim přichystejte hezké oblečení na běžné focení + oblečení na indiána, které je k dispozici v MŠ (vlastní vyrobené indiánské tričko, čelenku, děvčata korálky. Zbytek kostýmu si dolaďte dle vlastní fantazie.)


úterý 5. května 2020

Informace o platbě úplaty za předškolní vzdělávání


Za dobu uzavření MŠ z důvodu epidemi COVID - 19 bude účtována úplata za předškolní vzdělávání následujícím způsobem: 

DUBEN - 0 Kč
tudíž si zrušte příkaz na měsíc červen, za měsíc duben bude platba přesunuta na červen.

pondělí 4. května 2020

OZNÁMENÍ O OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě vydaných hygienických a provozních opatření ze strany MŠMT rozhodl zřizovatel MŠ Hradčovice a ředitelka školy, že provoz MŠ bude obnoven od 11. 5. 2020 a to v běžné provozní době: 6:30 do 16:00


Přikládáme podrobné informace o ochraně zdraví v období znovuotevření a čestné prohlášení zákonného zástupce pro rodiče dětí, kteří chtějí od 11. 5. 2020 umístit své dítě do MŠ Hradčovice.
Tyto dokumenty jsou nezbytnou podmínkou obnovení provozu MŠ.


Prosíme, dodržujte tato pravidla:
- Voďte děti do MŠ zdravé bez jakýchkoliv příznaků onemocnění (rýma, kašel, průjem, zvýšená teplota, ztráta chuti, čichu)
- Dospělé osoby budou dodržovat rozestupy minimálně 2 metry
- Používání rozmístěných dezinfekcí dospělou osobu v prostorech MŠ
- Dospělé osoby se budou v prostorech šatny MŠ zdržovat jen po dobu nezbytně nutnou s rouškami
- Zákaz nošení vlastních hraček a plyšáků z domova
- Veškeré naplánované akce do konce školního roku jsou zrušeny (rozloučení s předškoláky proběhne dle vývoje pandemie v ČR)
- Při nástupu do MŠ vyžadujeme vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
- Pedagogové a děti v prostorách školy roušky nosit nemusí
- Ve skříňce budou mít děti v sáčku připravenou čistou roušku, pokud se u někoho objeví příznaky nákazy COVID - 19

Čestné prohlášení o neexistenci  příznaků virového infekčního onemocnění naleznete zde:

Soubor hygienických pokynů pro MŠ naleznete zde: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss


sobota 25. dubna 2020

Děkujeme všem dětem, které doma nakreslily svoji oblíbenou pohádkovou postavu na vernisáž v naší MŠ. 😉

úterý 7. dubna 2020


Více informací k zápisu do MŠ na šk. rok 2020/2021 v záložce Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání.