Legislativa                                                                                             
Mateřská škola Hradčovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
PSČ 687 33* Tel.: 572671123* mob.731558070* mshradcovice@zkedu.cz* mshradcovice.blogspot.com


                                                                     V Hradčovicích  dne 22. 5. 2018

  

Oznámení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajůNa základě povinnosti stanovené čl. 37 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES sdělujeme kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mikroregion Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí
Nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
Tel.: +420 702 132 678
Kontaktní osoba: Mgr. Alexandra Krušinová
S pozdravem,

      Lenka Hřibová              
                -------------------------------------
            ředitelka MŠ