úterý 22. května 2018


Mateřská škola Hradčovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
PSČ 687 33* Tel.: 572671123* mob.731558070* mshradcovice@zkedu.cz* mshradcovice.blogspot.com


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
od školního roku 2018/2019

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hradčovice, Hradčovice 241,okres Uherské Hradiště, Lenka Hřibová jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Pořadí
Registrační číslo
Přijato  x  nepřijato
1.
01
přijato
2.
02
přijato
3.
03
přijato
4.
04
přijato
5.
05
přijato
6.
06
přijato
7.
07
přijato
8.
08
přijato
           
Datum vyvěšení:  22. 5. 2018
Datum sejmutí:   7. 6. 2018
Nabytí právní moci:7. 6. 2018

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vyvěšení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.

Schůzka rodičů přijatých dětí se uskuteční v úterý 12. 06. 2018 v 15,00 v mateřské škole.


                                                                                                                               Lenka Hřibová
                                                                                                                              ředitelka školy