středa 24. srpna 2016

PO PRÁZDNINÁCH ZAS
NASTAL ŠKOLKY ČAS,
HODNĚ JSME SE TĚŠILI,
DLOUHO JSME TAM NEBYLI.

VE ŠKOLCE SE UČÍME,
HRAJEME SI, CVIČÍME,
ZPÍVÁME SI PRO RADOST,
KAMARÁDŮ MÁME DOST.