sobota 27. února 2016

Zápis dětí do MŠ od školního roku 2016/2017 do Mateřské školy v Hradčovicích


Ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem stanovuje termín pro přijímání žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a to i společně s dnem otevřených dveří na středu 13. 4. 2016 v době od 8:00 do 10:00 a od 15:00 do 17:00 hod. 
Přijímání dětí se řídí platnou legislativou a směrnicí, která stanovuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole.

Kritéria:
 1. poslední rok před zahájením povinně školní docházky (tyto děti se přijímají přednostně podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění)
 2. bydliště dítěte v Hradčovicích
 3. věk dítěte 4 roky dovršené k 31. 8. 2016                                                                                                          3 roky dovršené k 31. 8. 2016
 4. sourozenec dítěte, který se bude v dané MŠ vzdělávat ve školním roce 2016/2017                         
Žádost o přijetí do mateřské školy si můžete vyzvednout přímo v MŠ od 1. 3. 2016. Žádosti budou přijímány řádně vyplněné, potvrzené lékařem a podepsané oběma rodiči.

                                                                                                                 DěkujemeCo nás čeká v březnu:

 • 8.3.  návštěva předškoláků knihovny na Lhotce
 • 10. 3. pohádka v Uherském Brodě Tři přadleny
 • 10.3. posezení nad knihou s rodiči
 • 16. 3.  tvořivé odpoledne - obecní úřad
 • 14. - 18. 3. čtení babičkami, panem starostou,... před spaním
 • 21. 3. vynášení Mařeny
 • 22. 3. dopolední tvoření z keramiky
 • 23. 3. hledání zajíčka